Adva

  • Start
  • /
  • ADVA - Rozwiązania dla warstwy L1

ADVA - Rozwiązania dla warstwy L1 - High-Speed Connectivity

Infrastruktura sieciowa zapewniająca skalowalną z punktu widzenia przepływności, łączność między lokalizacjami centrów danych klienta i jego oddziałami jest najistotniejszym punktem każdej sieci komunikacyjnej. Zabezpieczenie danych przez szyfrowanie na poziomie sieci zapewnia najwyższą jej wydajność i upraszcza operacje sieciowe, zmniejszając całkowity koszt ochrony danych.

szyfrowanie

Dodatkowo szyfrowanie w najniższej warstwie sieci L1 zabezpiecza również dane na wszystkich pozostałych warstwach tej sieci, ponieważ wszystkie dane opuszczające Data Center przez systemy transmisyjne, muszą przepływać przez warstwę L1.

ADVA Optical Networking oferuje sprawdzone i szeroko stosowane rozwiązania zapewniające bezpieczną, szyfrowaną transmisję usług na warstwie optycznej i Ethernet, wchodzące w skład pakietu bezpieczeństwa ADVA ConnectGuard™. Został on zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i najwyższą wydajność transmisji. Wdrożony w sprzęcie i w pełni zintegrowany z najnowocześniejszą technologią WDM i Carrier Ethernet, pakiet ADVA ConnectGuard™ pozwala uniknąć nadmiernej rozbudowy i obsługi zbyt wielu systemów.

Szyfrowanie z prędkością światła

Technologia szyfrowania używana w pakiecie bezpieczeństwa ADVA ConnectGuard™ jest dostępna między innymi w urządzeniach DWDM FSP3000. Jest ona zoptymalizowana pod kątem zastosowań w obszarze DCI (Data Center Interconnection - połączeń centrów danych), wymagających maksymalnego bezpieczeństwa danych w sieci przy łączeniu rozproszonych lokalizacji. Przy użyciu cieszącego się międzynarodowym uznaniem algorytmu AES (Advanced Encryption Standards - AES), zapewnia transparentną i niepodlegającą znaczącym opóźnieniom transmisję danych. Pakiet bezpieczeństwa ADVA ConnectGuard™ może być również zaimplementowany w urządzeniach FSP3000 pracujących w rozległych sieciach operatorskich, świadczących usługi bezpiecznej transmisji danych dla swoich klientów.

Dynamiczna wymiana kluczy i wydzielony menedżer domen szyfrowania czynią rozwiązanie zgodne z najbardziej rygorystycznymi światowymi wymogami regulacyjnymi (FIPS, BSI). Elastyczne moduły muxponderów 10G i 100G obsługują ramki OTN oraz wspierają wiele protokołów, w tym Ethernet, Fibre Channel i InfiniBand. Zastosowanie szyfrowania opartego na sprzęcie, takiego jak w pakiecie ADVA ConnectGuard™, zapewnia maksymalną wydajność przy wyjątkowo niskich opóźnieniach.

Pakiet ADVA ConnectGuard™ w urządzeniach PSF3000 zapewnia optymalną ochronę sieci, najwyższą dostępność i jest zgodny z krajowymi i międzynarodowymi wymogami regulacyjnymi oraz zapewnia najniższe dostępne na rynku koszty „per bit” szyfrowania danych w sieci.

infrastruktura

Coraz większa liczba podmiotów i branż, w tym sektor finansowy, sektor opieki zdrowotnej, agencje rządowe i instytucje wojskowe wymagają maksymalnego bezpieczeństwa sieciowego przy transmisji danych z ich głównego centrum danych do lokalizacji rezerwowych utworzonych w celu zapewnienia ciągłości działania i odzyskania danych po awarii. Również w tym przypadku najbezpieczniejszą metodą ochrony danych i zapewnienia ich integralności, w odniesieniu do opóźnień i przepustowości, jest szyfrowanie warstwy fizycznej. Jest to najbardziej wydajny i niezawodny sposób bezpiecznego łączenia centrów danych pozwalający zachować najwyższą wydajność używanych aplikacji niezależnie od stosowanych protokołów sieciowych.

Dzięki ADVA ConnectGuard™ Optical, system FSP3000 stał się idealnie dostosowanym rozwiązaniem pozwalającym przedsiębiorstwom, instytucjom rządowym i publicznym pomyślnie wdrażać bezpieczne usługi transportowe o dużej przepustowości we własnych sieciach optycznych.

Bezpieczne zarządzanie usługami optycznymi

Wraz ze wzrastającą liczbą klientów, przedsiębiorstw przykładających większe znaczenie do zabezpieczenia ich własności intelektualnej, pojawił się znaczny wzrost zainteresowania szybkimi, bezpiecznymi usługami transmisji danych świadczonymi przez dostawców usług. Tendencja ta stanowi nową okazję dla dostawców takich usług, aby pomóc swoim klientom w ochronie najważniejszych informacji biznesowych i ich własności intelektualnej, zabezpieczając krytyczne.

ADVA ConnectGuard™ Optical upraszcza wdrażanie bezpiecznych usług transportu optycznego dla przedsiębiorstw, łącząc wiodące na rynku technologie transportu optycznego z opartą na standardach funkcjonalnością szyfrowania w zintegrowanej infrastrukturze optycznej. Rozwiązanie upraszcza również projektowanie i zarządzanie siecią, eliminując potrzebę używania niezależnych urządzeń przeznaczonych wyłącznie do funkcji szyfrowania. Oddzielenie funkcji zarządzania kluczami dla domeny szyfrowania od zarządzania siecią transportową umożliwia klientom kontrolowanie własnych, zaszyfrowanych usług oraz kluczy, zapewniając im pełny dostęp do swoich prywatnych danych.

EX.T - DOSIĘGAMY WSZĘDZIE

Jedyny dystrybutor w Polsce posiadający Certyfikat NEC Eastern Europe

INFORMACJE KONTAKTOWE

Al.J.Mireckiego 22 , 41-205 Sosnowiec Tel: (+48) 784024169 EMAIL: firma@ext.com.pl