Planowanie radiowe

Planowanie radiowe

Firma Ex.T Sp. z o.o. projektuje, dostarcza i buduje cyfrowe połączenia typu punkt- punkt oraz punkt-wielopunkt. W tym zakresie oferujemy:

  • Planowanie radiowe z wykorzystaniem oprogramowania (ATDI) z zakresu łączności radiowej
  • Wykonywanie kompletnych projektów radiowych wraz z doborem parametrów, optymalizacji, weryfikacji LOS i dopasowania do wymagań
  • Wykorzystywanie szczegółowych map 2D oraz 3D
  • Wykorzystanie m.in do wizji, bezzałogowego statku powietrznego z systemem laserowego pomiaru odległości- LIDAR wraz z wysoce specjalistycznym oprogramowaniem
  • Doradztwo w zakresie technik łączności radiowych i mikrofalowych
  • Wykonawstwo oraz dobór sprzętu

W procesie planowania sieci wykorzystujemy oprogramowanie ATDI – ICS designer. Dzięki implementacji licznych standardów z zakresu łączności radiowej umożliwia ono precyzyjne uwzględnienie wszystkich aspektów związanych z zaawansowanym systemem typu punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt:

Rozbudowane opcje związane z węzłami: dobór parametrów mocy, czułości oraz polaryzacji, lokalizacji, anten (z uwzględnieniem charakterystyk), optymalizacja położenia ze względu na różne wymagania systemowe

Symulacje połączeń radiowych z użyciem różnych modeli propagacyjnych: geometrycznych, statystycznych, empirycznych, z możliwością uwzględnienia zjawisk ważnych dla rozchodzenia się fal radiowych: odbicia, dyfrakcji na przeszkodach terenowych, wymagań na bezpośrednią widoczność, zjawisk atmosferycznych

Wykorzystanie szczegółowych map (ukształtowania terenu, mapy z podziałem na klasy użytkowania terenu, tzw. clutter, z możliwością definiowania ich parametrów radiowych, mapy 3D obrazujące zabudowę na określonym obszarze), co znacznie zwiększa precyzję wyników i umożliwia szybką ocenę możliwości nawiązania połączeń punkt - punkt

Zaawansowane procedury wsparcia planowania rozdziału kanałów radiowych i interferencji między połączeniami radiowymi punkt – punkt pracującymi w tych samych częstotliwościach

 

EX.T - DOSIĘGAMY WSZĘDZIE

Jedyny dystrybutor w Polsce posiadający Certyfikat NEC Eastern Europe

INFORMACJE KONTAKTOWE

Al.J.Mireckiego 22 , 41-205 Sosnowiec Tel: (+48) 784024169 EMAIL: firma@ext.com.pl