Realizacje

blog-img

Gdask

W 2016 roku dla Lotniska im Lecha Wasy w Gdasku zaprojektowalimy, dostarczylimy i zainstalowalimy 5 linkw radiowych w technologii protekcyjnej 1+1, a tym samym zagwagrntowalimy transmisj danych krytycznych (dostpno cz na poziomie 99,999%) oraz wdroylimy radiolinie pracujce w systemie ERP (Ethernet Ring Protection).

blog-img

Wrocaw

Dla Polskiej Agencji egruli Powietrznej (PAP) we Wrocawiu dostarczylimy, zaprojektowalimy i zainstalowalimy 2 linie radiowe z punktem porednim ( transmisja danych krytycznych)

blog-img

Olsztyn

Na przeomie padziernik-listopad 2016 roku zaprojektowalimy, dostarczylimy, i zamontowalimy 6 linkw radiowych na potrzeby OST 112 dla Komendy Wojewdzkiej Policji w Olsztynie. Projekt obj jednostki w: Iawa, Nowe Lubawskie, Godap, Wgorzewo, Ktrzyn oraz Mrgowo.

blog-img

Biaystok

W roku 2016 wzilimy udzia w postpowaniu ogoszonym przez Komend Wojewdzkiej Policji w Biaymstoku pn: ?Zaprojektowanie oraz budowa przyczy radioliniowych na potrzeby OST112 do obiektw LPR na terenie miasta Biaystok, Suwaki oraz radiolinii do PSP w Augustowie, Hajnwce i Sokce?. Dla tego zamwienia zaprojektowalimy, dostarczylimy i zainstalowalimy 14 linkw radiowych. Projekt obj jednostki w: Sejnach, Suwakach, Grajewie, Kolnie, Mokach, Sokowce, Biaymstoku, Zambrowie, Wysokie Mazowieckie, Augustowie, Bielsku Podlaskim, Hanjwce oraz Siemiatyczach.

blog-img

Bydgoszcz

W listopadzie 2016 roku w postpowaniu przetargowym dla Komendy Wojewdzkiej Policji w Bydgoszczy dostarczylimy oraz zaprojektowalimy i zainstalowalimy dwie radiolinie z transmisj E1, realizowan na radiolinii FullOutdoor.

blog-img

Kielce

W latach 2015-2016 w postpowaniach przetargowych dla Komendy Wojewdzkiej w Kielcach dostarczylimy, zaprojektowalimy i uruchomilimy 12 linii radiowych w pasmie ?......... Projekt ten obj jednostki w miejscowociach: Koskie, Woszczowa, Piczw, Jdrzejw, Busko, Kazimierza Wielka, Staszw, Sandomierz, Opatw, Ostrowiec witokrzyski, Starachowice, Kielce oraz Skarysko kamienna.

blog-img

Lubaczw

W grudniu 2016 roku dla nadlenictwa Lubaczw dostarczylimy, zaprojektowalimy i wykonalimy monta 5 linii radiowych z punktem wsplnym.

blog-img

PGE Opole

Dla Polskiej Grupy Energetycznej Oddzia w Opolu dostarczylimy i zamontowalimy lini radiow.

blog-img

PGE

W 2016 roku na obiektach nalecych do Polskiej Grupy Energetycznej S.A zainstalowalimy trzy linie radiowe.

blog-img

Modzieszyn

W 2014 roku wzilimy udzia w postpowaniu dla Gminy Modzieszyn pn: ?Budowa Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej dla Gminy Modzieszyn? Dostarczylimy, zaprojektowalimy i zainstalowalimy 9 linii radiowych oraz 12 masztw kratownicowych o wysokociach od 12m do 32m.

[ 1 ][ 2 ] następne

EX.T - DOSIĘGAMY WSZĘDZIE

Jedyny dystrybutor w Polsce posiadający Certyfikat NEC Eastern Europe

INFORMACJE KONTAKTOWE

Al.J.Mireckiego 22 , 41-205 Sosnowiec Tel: (+48) 784024169 EMAIL: firma@ext.com.pl